Βιωσιμότητα στην Johnson Health Tech


sustainability

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ


Αγωνιζόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να υποβαθμίζουμε την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η προσέγγισή μας συνίσταται σε τρία ουσιώδη σημεία:

Άνθρωποι/Πλανήτης/Κέρδος

Προσπαθώντας να είμαστε ηγέτες στην παγκόσμια αγορά προϊόντων που συμβάλλουν στην υγεία και την ευεξία, βασίζουμε όλες μας τις ενέργειες σε πέντε στόχους.

  • Εστίαση στην ποιότητα
  • Κορυφαία εμπειρία πελατών
  • Κορυφαίος χώρος εργασίας με βέλτιστη οργανωσιακή δομή
  • Ηγετική θέση στην αγορά
  • Επιχειρηματική αριστεία

Η έννοια της βιωσιμότητας μας βοηθά να πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους και, αντίστροφα, η επίτευξη αυτών των στόχων, κάνει την εταιρεία μας πιο βιώσιμη.

Παραδείγματος χάριν, όταν εστιάζουμε στην ποιότητα:

  • Μειώνουμε την ποσότητα αποβλήτων στην διαδικασία παραγωγής
  • Τα προϊόντα μας δεν χρειάζονται συχνή αντικατάσταση
  • Οι πελάτες μας είναι πιο ικανοποιημένοι από τα προϊόντα μας
  • Οι υπάλληλοί μας αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους
  • Πετυχαίνουμε τους οικονομικούς μας στόχους πιο αξιόπιστα, κάτι που μας επιτρέπει να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους υπαλλήλους και τις κοινότητές μας

Η επίτευξη αυτών των πέντε στόχων εξαρτάται από την ευεξία των εργαζομένων μας, το υγιές περιβάλλον που δίνει πόρους και ενέργεια και τις ζωντανές κοινότητες που υποστηρίζουν την υγεία και την ευεξία. Όσο πιο βιώσιμη, τόσο πιο πετυχημένη είναι η επιχείρησή μας.

Sustainability

Η Επιτροπή μας

Το 2011, η JHT δημιούργησε μία επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των διαφόρων τμημάτων μας (από μηχανικούς μέχρι και λογιστές). Η αποστολή τους είναι η κανονικοποίηση και διοχέτευση των προσπαθειών της εταιρείας μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.